lunes, 2 de febrero de 2015

1r. PREMI A L`EXCEL.LÈNCIA DE TR DE BATXILLERAT.


El propassat dijous dia 29, en el marc de les II Jornades Científiques i Culturals, va tenir lloc la celebració del 1r. Premi a l`excel.lència dels TR de Batxillerat. Els 4 millors treballs presentats durant el curs 2014-2015 amb una qualificació de 10 i amb menció d`excel.lència, van ser defensats novament davant d´un tribunal integrat per professors aliens al Centre, procedents de les universitats Abat Oliva, U. de Barcelona i  U. Politècnica de Catalunya.

Els treballs presentats pertanyien a l`àrea Científica, tecnològica i d`Humanitats.Amb un nivell molt elevat que va fer molt difícil al tribunal dirimir quins d`ells mereixia el premi, finalment aquest va ser atorgat a Gerard Pascual pel seu treball "Simulacions del col·lapse de forats negres primordials en l'univers primerenc".  L'Òscar Moreno, l'Àstrid Pascual i la Natàlia hernàndez van ser els altres finalistes.

Com esmentava el professor de Dret del Treball de la UB, J.Echave, "És molt lloable veure el nivell de resultats d´aquests treballs que indiquen la preparació d´aquests alumnes de cara als seus estudis universitaris i del nivell de preparació que s´imparteix en el Centre".

miércoles, 28 de enero de 2015

1r. PREMI A L`EXCEL.LÈNCIA ALS TR DE BATXILLERAT

Demà, quatre alumnes de Batxillerat defensaran novament el seu TR. Es tracta dels quatre millors treballs que, en opinió dels tribunals avaluatius organitzats, han destacat per les seves qualitats. Aquesta vegada, però, davant d´un tribunal extern composat per professors universitaris de les universitats de Barcelona, Politècnica i Abat Oliva. Globalment, els resultats d´aquesta primera promoció de Batxillerat pel que fa als TR han estat molt satisfactoris. 

Des de l´Escola, el TR de Batxillerat s´ha conceptuat com una oportunitat d`aprenentatge de tècniques i metodologies que hauran de servir, ulteriorment, per ser aplicades als estudis universitaris. És per això que els treballs es realitzen de manera individual, amb un tutor especialista en la matèria que els assessora regular i continuadament, amb una defensa rigorosa davant un tribunal de professors de l`àrea corresponent i es prima que l`alumne enceti alguna mena d´investigació que pugui vincular-se als seus estudis universitaris posteriors.

En aquest marc, el TR s´enfoca com un vertader treball de recerca, defugint de simples recopilacions bibliogràfiques, oferint possibilitats reals d`investigació que passa pel suport material i l`establiment de nexes i contactes que permetint  els millors resultats finals.