miércoles, 28 de enero de 2015

1r. PREMI A L`EXCEL.LÈNCIA ALS TR DE BATXILLERAT

Demà, quatre alumnes de Batxillerat defensaran novament el seu TR. Es tracta dels quatre millors treballs que, en opinió dels tribunals avaluatius organitzats, han destacat per les seves qualitats. Aquesta vegada, però, davant d´un tribunal extern composat per professors universitaris de les universitats de Barcelona, Politècnica i Abat Oliva. Globalment, els resultats d´aquesta primera promoció de Batxillerat pel que fa als TR han estat molt satisfactoris. 

Des de l´Escola, el TR de Batxillerat s´ha conceptuat com una oportunitat d`aprenentatge de tècniques i metodologies que hauran de servir, ulteriorment, per ser aplicades als estudis universitaris. És per això que els treballs es realitzen de manera individual, amb un tutor especialista en la matèria que els assessora regular i continuadament, amb una defensa rigorosa davant un tribunal de professors de l`àrea corresponent i es prima que l`alumne enceti alguna mena d´investigació que pugui vincular-se als seus estudis universitaris posteriors.

En aquest marc, el TR s´enfoca com un vertader treball de recerca, defugint de simples recopilacions bibliogràfiques, oferint possibilitats reals d`investigació que passa pel suport material i l`establiment de nexes i contactes que permetint  els millors resultats finals.